Motor Yağı Değişimi Yapılan İşletmeler İçin Önemli DUYURU

Duyurular

Motor yağı değişimi yapılan işletmeler, Atık Yönetimi Yönetmeliğinin 13 üncü maddesindeki hükümler doğrultusunda geçici depolama alanı kurmakla, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne başvurarak Ek-3’te yer alan belgeyi (Motor Yağı Değişim Noktası İzin Belgesi) almakla, Bakanlığın çevrimiçi programlarına kayıt olmakla, motor yağı değişimine ilişkin bilgileri çevrimiçi programı kullanarak bildirmekle ve onaylamakla yükümlüdür.

Read more >