Biyom Çevre Mühendislik San. Tic. Ltd. Şti.

Değerli Müşterimiz,

Bu sayfadan, T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı kapsamında tüm hizmetlerimiz için teklif talebinde bulunabileceğiniz gibi öneri, memnuniyet ve şikayetlerinizi de bizlere iletebilirsiniz.

İZİN/LİSANS BELGELER

Çevrimiçi İşlemler

e-ÇED, Ulusal Atık Su İzleme Ağı, Ulusal Emisyon İzleme Ağı, Emisyon Ölçümleri Yönetim Sistemi, Egzoz Gazı Emisyon Ölçüm Sistemi, Entegre Çevre Bilgi Sistemi...

Teknik Uygunluk Rapor Formatları

Atık Kabul Tesisi Faaliyet Raporu, Düzenli Depolama, Tesisleri İzleme Raporu Formatı, ATY Teknik Uygunluk Rapor Formatı...

Tehlikeli Atık Taşıma Lisansı

Tehlikeli Atık Taşıması Lisansı alacak olan firma ya da şahışların öncelikle Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı tarafından verilmiş Karayolu Taşıma Yetki Belgesi’ne sahip olması gerekmektedir.

Klavuz/Rehber/Form

İl Çevre Durum Raporu Hazırlama Rehberi, Patlatma Tasarımları Ve Patlatma Kaynaklı Çevresel Etkiler Kılavuzu, Hava Kalitesi Dağılım Modeli Kılavuzu (Firmalar)...

Güncel Belgeler

Atık Yönetimi, Deniz ve Kıyı Yönetimi, Hava Yönetimi, İklim Değişikliği, Kimyasal Yönetimi, Su ve Toprak Yönetimi ile ilgili güncel belgeleri barındırmaktadır.

İthalat/İhracat İzinleri Bilgi ve Belgeler

Atık ithal etmek isteyen sanayicilerin, 2020/3 Sayılı ÜGD Tebliği ve 2019/18 Sayılı Atık İthalatı Uygulama Genelgesi kapsamında Bakanlığımızdan Atık İthalatçısı Kayıt Belgesi alması gerekmektedir.

Fiziki Şartlar Formları

e-ÇED, Ulusal Atık Su İzleme Ağı, Ulusal Emisyon İzleme Ağı, Emisyon Ölçümleri Yönetim Sistemi, Egzoz Gazı Emisyon Ölçüm Sistemi, Entegre Çevre Bilgi Sistemi...

İdari Nitelikteki Cezalar

Atık Kabul Tesisi Faaliyet Raporu, Düzenli Depolama, Tesisleri İzleme Raporu Formatı, ATY Teknik Uygunluk Rapor Formatı...

Tehlikeli Atık Taşıma Lisansı

Tehlikeli Atık Taşıması Lisansı alacak olan firma ya da şahışların öncelikle Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı tarafından verilmiş Karayolu Taşıma Yetki Belgesi’ne sahip olması gerekmektedir.

Sektorel Rehber

Atık Yönetimi, Deniz ve Kıyı Yönetimi, Hava Yönetimi, İklim Değişikliği, Kimyasal Yönetimi, Su ve Toprak Yönetimi ile ilgili güncel belgeleri barındırmaktadır.

Çevre Denetim Kitabı

Atık Yönetimi, Deniz ve Kıyı Yönetimi, Hava Yönetimi, İklim Değişikliği, Kimyasal Yönetimi, Su ve Toprak Yönetimi ile ilgili güncel belgeleri barındırmaktadır.

İthalat/İhracat İzinleri Bilgi ve Belgeler

Atık ithal etmek isteyen sanayicilerin, 2020/3 Sayılı ÜGD Tebliği ve 2019/18 Sayılı Atık İthalatı Uygulama Genelgesi kapsamında Bakanlığımızdan Atık İthalatçısı Kayıt Belgesi alması gerekmektedir.

hemen sizi arayalım

Çevre danışmanlık, Toprak Kirliliği, Atık Yönetimi veya Çevresel Planlamaya mı ihtiyacınız var ?

Translate »